Skip to main content

2231 — Especialistes en mètodes didàctics i pedagògics

  Els especialistes en mètodes didàctics i pedagògics investiguen i desenvolupen mètodes educatius i material didàctic o assessoren sobre aquests temes.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Investigar les tendències i les innovacions en matèria de plans d'estudis, mètodes pedagògics i altres pràctiques educatives i assessorar sobre possibles modificacions i millores.
  • Assessorar sobre el contingut substantiu dels cursos i els mètodes d'examen i avaluació pertinents.
  • Investigar mètodes d'ensenyament audiovisual i altres mètodes didàctics auxiliars, assessorar sobre aquests temes i planificar-ne i organitzar-ne l'ús en diversos establiments d'ensenyament.
  • Preparar conferències i informes sobre la seva especialitat.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Assessor de mètodes d'ensenyament
  • Professional especialista en material didàctic
  • Professional especialista en programes d'estudi

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Especialistes en mètodes didàctics i pedagògics

  Correspondence with CNO-79 (ca)
  Code Description Partitions
  13910 Professor ncaa 5
  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description Partitions
  2321 Especialistes en mètodes didàctics i pedagògics 2