Skip to main content

Els advocats ofereixen assessorament professional als seus clients sobre múltiples qüestions de dret, donen instruccions a altres advocats perquè representin els seus clients davant els tribunals o intervenen en representació d'aquests, en els tribunals de justícia.

Entre les seves tasques s'inclou:

 • Oferir assessorament en qüestions de dret als clients, entre els quals pot figurar l'Estat, i emprendre accions legals en representació seva.
 • Assistir els seus clients en la negociació d'acords o arranjaments en cas de litigi o conflicte.
 • Examinar les circumstàncies que concorren en conflictes o delictes denunciats per tal de determinar els fets i definir les conseqüències jurídiques.
 • Al·legar i preparar les al·legacions del querellant o de l'acusat i sotmetre-les als tribunals que pertoquin.
 • Representar clients en primera instància o donar instruccions a altres advocats perquè al·leguin en nom seu davant els tribunals superiors.
 • Acceptar causes i al·legar davant els tribunals superiors.
 • Redactar documents jurídics.
 • Exercir tasques afins.
 • Supervisar altres treballadors.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

 • Advocat
 • Advocat de dret civil
 • Advocat de dret internacional
 • Advocat de l'Estat

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

 • Passant d'advocat (3412)

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Advocats

Correspondence with CNO-79 (ca)
Code Description Partitions
12130 Advocat de l'estat 1
12140 Advocat 1
Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
Code Description
2421 Advocats
Correspondence with CCO-2011 (ca)
Code Description
2511 Advocats