Skip to main content

Els fiscals promouen l'acció de la justícia en defensa dels interessos públics tutelats per la llei i procuren davant els jutges i els tribunals el manteniment de l'ordre jurídic i la satisfacció de l'interès social.

Entre les seves tasques s'inclou:

  • Vetllar per l'observació de les disposicions que regula l'Administració de justícia.
  • Intervenir en els conflictes jurisdiccionals i en les qüestions de competències.
  • Promoure i exercir l'acció pública en les causes criminals per determinar els fets que tenen caràcter de delicte o falta, i el càstig dels que realment ho siguin.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Fiscal

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Fiscals

Correspondence with CNO-79 (ca)
Code Description Partitions
12120 Fiscal 1
Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
Code Description
2421 Advocats
Correspondence with CCO-2011 (ca)
Code Description
2512 Fiscals