Skip to main content

262 — Professionals de les matemàtiques, l'estadística i professionals similars, associats a titulacions de 1r cicle universitari

  Short tag proposal

  Prof. matemàtiques, estadística i altres, 1r cicle

  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  212 Matemàtics, estadístics i similars
  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description Partitions
  241 Físics, químics, matemàtics i similars 4