Skip to main content

2631 — Analistes d'aplicacions i programadors informàtics de nivell mitjà

  Els analistes d'aplicacions i els programadors informàtics de nivell mitjà duen a terme, d'acord amb les funcions pròpies de la seva competència, recerques sobre els principis i mètodes informàtics, tant en la planificació de l'arquitectura dels ordinadors com en el desenvolupament i el manteniment de programes i suports lògics.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Investigar, perfeccionar o desenvolupar conceptes o mètodes d'informàtica en col·laboració amb l'informàtic superior i treballar en la seva aplicació.
  • Donar les especificacions que defineixen les dades i preparar organigrames amb les diferents etapes del tractament de les dades.
  • Elaborar programes per al tractament de dades, incloent-hi la correcció dels errors que puguin tenir.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Analista d'aplicacions de nivell mitjà
  • Programador informàtic de nivell mitjà

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Analista de sistemes informàtics (2031)
  • Programador informàtic d'aplicacions de gestió (3031)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Analistes i programadors informàtics nivell mitjà

  Correspondence with CNO-79 (ca)
  Code Description Partitions
  08430 Analista d'aplicacions 2