Skip to main content

2812 — Professors d'ensenyament infantil

  Els professors d'ensenyament infantil organitzen jocs i activitats educatives individuals o col·lectius amb vista a encoratjar i facilitar el desenvolupament de les aptituds físiques, mentals i socials dels infants d'edat inferior a la que s'exigeix perquè siguin admesos en l'ensenyament primari.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Programar i organitzar activitats destinades a estimular el desenvolupament físic i la sociabilitat dels infants.
  • Promoure la facilitat d'expressión dels infants mitjançant la narració de contes i l'organització de sessions de simulació de papers o teatre infantil, la recitació de poemes per a infants, danses i cançons infantils, conversa i discussió.
  • Observar la canalla per poder avaluar-ne els progressos i posar els pares al corrent dels resultats assolits o dels problemes detectats.
  • Supervisar la canalla durant les seves activitats preescolars per garantir-ne la seguretat i resoldre els conflictes que puguin sorgir.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Mestre d'ensenyament infantil

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Tècnic en educació infantil (3211)
  • Zelador de llar d'infants (5121)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Professors ensenyament infantil

  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  2332 Professors d'ensenyament infantil
  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description
  2251 Mestres d'educació infantil