Skip to main content

2921 — Ajudants d'arxiu i museu

  Els ajudants d'arxiu i museu exerceixen, per ells mateixos o sota la supervisió de l'arxiver, les tasques pròpies de la seva competència, l'estudi, la recopilació, l'avaluació i preservació de condicions de seguretat, obres i objectes d'interès històric o artístic, i organitzen exposicions en museus i galeries d'art.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Exercir les funcions pròpies de la seva competència per organitzar, avaluar, col·leccionar i conservar materials valuosos i d'importància històrica, com ara documents oficials i privats, fotografia i similars.
  • Efectuar la classificació i la catalogació de les col·leccions existents en museus i galeries d'art i organitzar exposicions.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Ajudant d'arxiu
  • Ajudant de museu

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Arxiver i conservador de museu (2521)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Ajudants arxiu i museu

  Correspondence with CNO-79 (ca)
  Code Description Partitions
  19190 Altres bibliotecaris, arxivers i conservadors de museus 2
  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  2431 Arxivers i conservadores de museus