Skip to main content

2922 — Ajudants de biblioteca i similars

  Els ajudants de biblioteques i similars exerceixen, per ells mateixos o sota la supervisió del bibliotecari, les tasques pròpies de la seva competència, la recopilació i la conservació d'obres impreses o audiovisuals, i també proporcionen informació a les demandes dels usuaris.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Exercir les funcions pròpies de la seva competència en l'organització, l'ampliació i la conservació sistemàtica d'una col·lecció de llibres, revistes i informes ja sigui en forma impresa o audiovisual.
  • Organitzar i administrar serveis de préstecs i xarxes d'informació a disposició dels usuaris.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Ajudant de biblioteca
  • Ajudant de documentalista

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Bibliotecari, documentalista i similars (2522)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Ajudants biblioteca i sim.

  Correspondence with CNO-79 (ca)
  Code Description Partitions
  19190 Altres bibliotecaris, arxivers i conservadors de museus 2
  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  2432 Bibliotecaris i similars
  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description Partitions
  2912 Bibliotecaris, documentalistes i similars 2