Skip to main content

2931 — Diplomats en educació social

  Els diplomats en educació social, participen i col·laboren en programes d'integració social normalment dirigits a la inserció i prevenció de la marginació.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Ajudar les personas a resoldre els seus problemas personals i socials.
  • Planificar, avaluar, perfeccionar i desenvolupar serveis de protecció o assistència social.
  • Planificar, organitzar o prestar serveis d'ajut o acció social a domicili.
  • Planificar i col·laborar en programes d'integració social de caràcter educatiu-formatiu.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Assistent mèdic social
  • Treballador social d'empresa
  • Treballador social de benestar social

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Educador social (3531)
  • Tècnic en recursos humans de nivell superior (2412)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Diplomats educació social

  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  2446 Professionals del treball social