Skip to main content

3071 — Tècnics en edificació, prevenció i investigació d'incendis

  Els tècnics en edificació, prevenció i investigació d'incendis, en representació de les autoritats públiques o d'empreses industrials o d'altres tipus, inspeccionen i assessoren en la realització d'edificis i estructures en construcció, acabats de construir o ja existents per tal d'assegurar el compliment de les reglamentacions sobre construcció, anivellament, etc. També assessoren i inspeccionen els sistemes de prevenció d'incendis o els llocs on s'han produït per descobrir les causes del sinistre.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Assessorar i inspeccionar els qui construeixen edificis i altres estructures sobre l'aplicació de les normes i els reglaments sobre construcció, anivellament i zonificació i en matèria de qualitat i seguretat dels edificis i altres estructures.
  • Inspeccionar els edificis i les estructures existents per comprovar si hi ha deficiències de manteniment, infraccions de les disposicions sobre habitatge o condicions perilloses, i assessorar sobre això.
  • Inspeccionar fàbriques, hotels, cinemes i altres edificis, establiments i estructures per descobrir riscs d'incendi i aconsellar sobre la manera d'eliminar-los.
  • Inspeccionar els llocs on s'ha esdevingut un incendi per descobrir les causes del sinistre.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Tècnic en control d'edificacions
  • Tècnic en investigació d'incendis
  • Tècnic en prevenció d'incendis

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Bomber (5230)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Tècnics edificació, prevenció d'incendis

  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description Partitions
  3122 Tècnics en construcció 2