Skip to main content

Els agents d'assegurances assessoren els seus clients sobre assegurances de vida, accidents, incendis, automòbils, responsabilitat civil, dotació i d'altres tipus i venen aquestes assegurances.

Entre les seves tasques s'inclou:

 • Obtenir les informacions necessàries sobre els antecedents dels clients per determinar el tipus i les condicions apropiats de l'assegurança.
 • Negociar amb els clients per determinar els tipus i els nivells de risc, l'abast de la cobertura i les condicions de pagament.
 • Negociar i establir pòlisses de reassegurança.
 • Assessorar sobre les assegurances per a operacions, projectes, instal·lacions o riscos importants o especials, negociar les condicions d'aquestes assegurances i establir les pòlisses pertinents.
 • Exercir tasques afins.
 • Supervisar altres treballadors.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

 • Agent d'assegurances
 • Assegurador
 • Corredor d'assegurances

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

 • Taxador d'assegurances (3315)
 • Tècnic en seguretat i higiene en el treball (3072)

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Agents assegurances

Correspondence with CNO-79 (ca)
Code Description Partitions
19940 Tècnic en assegurances 1
44230 Agent d'assegurances 1
Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
Code Description
3412 Agents d'assegurances
Correspondence with CCO-2011 (ca)
Code Description
3521 Mediadors i agents d'assegurances