Skip to main content

3315 — Taxadors i subhastadors

  Els taxadors i subhastadors determinen el valor de béns i mercaderies i avaluen les pèrdues cobertes per pòlisses d'assegurances.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Determinar la qualitat o el valor de primeres matèries, béns immobles, equips industrials, efectes personals i d'ús domèstic, obres d'art, pedres precioses i altres objectes en venda o que cal assegurar.
  • Avaluar les responsabilitats de companyies d'assegurances i reassegurances per les pèrdues que cobreixen les seves pòlisses.
  • Vendre en subhasta pública diverses classes de béns: propietats immobles, automòbils, productes bàsics, bestiar, obres i objectes d'art, joies i altres articles.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Subhastador
  • Taxador d'assegurances
  • Taxador d'equips industrials
  • Taxador de sinistres

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Taxadors i subhastadors

  Correspondence with CNO-79 (ca)
  Code Description Partitions
  44420 Subhastador 1
  44430 Taxador 1
  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  3417 Taxadors i subhastadors