Skip to main content

3319 — Altres professionals de suport d'operacions financeres

  Aquest grup primari inclou els altres professionals de suport d'operacions financeres no classificats en el subgrup 331 «Professionals de suport d'operacions financeres i algunes operacions comercials».

  En aquests casos, entre les seves tasques es pot incloure:

  • Visitar i captar nous clients per a la seva entitat bancària.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Comercial de banca

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Altres prof. suport operacions financeres

  Correspondence with CNO-79 (ca)
  Code Description Partitions
  33150 Empleat d'operacions financeres 2
  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description
  3402 Comercials de préstecs i crèdits