Skip to main content

4101 — Empleats de biblioteques i arxius

  Els empleats de biblioteques i arxius asseguren serveis de biblioteca o executen treballs de classificació i arxiu de documents.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Portar els registres de biblioteca sobre l'adquisició, el préstec i la devolució de llibres i altres publicacions.
  • Dur a terme altres treballs a la biblioteca, com ara fotocopiar o reproduir per altres mitjans diversos tipus de documents.
  • Classificar i arxivar sistemàticament la correspondència i altres documents.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Empleat d'arxiu
  • Empleat de biblioteca

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Ajudant de biblioteca (2922)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Empleats biblioteques i arxius

  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  4141 Empleats de biblioteques i arxius