Skip to main content

4210 — Taquígrafs i mecanògrafs

  Els taquígrafs i els mecanògrafs registren taquigràficament informació oral o escrita i transcriuen documents i correspondència, fent servir ordinadors i màquines d'escriure.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Taquigrafiar informació dictada o tramesa per altres mitjans.
  • Transcriure textos en mecanografia fent servir ordinadors o màquines d'escriure.
  • Dur a terme certs treballs d'oficina no gaire complexos, com ara arxivar documents o fer fotocòpies.
  • Redactar actes dels tribunals de justícia, parlaments o d'altres cossos.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Mecanògraf
  • Secretari taquígraf
  • Taquígraf de parlament
  • Taquígraf de tribunals de justícia
  • Taquimecanògraf

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Auxiliar administratiu sense tasques d'atenció al públic no classificats en altres apartats (4300)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Taquígrafs i mecanògrafs

  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  4111 Taquígrafs i mecanògrafs
  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description Partitions
  4301 Introductors de dades 2