Skip to main content

4300 — Auxiliars administratius sense tasques d'atenció al públic no classificats en altres apartats

  Els auxiliars administratius sense tasques d'atenció al públic no classificats anteriorment fan servir màquines d'escriure o màquines de tractament de textos per redactar, corregir i transcriure correspondència i altres documents; reben i despatxen correspondència; verifiquen les sol·licituds de reunions i audiències; registren i verifiquen les vacances i altres drets del personal; organitzen i supervisen els sistemes d'arxiu, i despatxen la correspondència habitual per iniciativa pròpia.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Corregir i transcriure correspondència, minutes o informes dictats o escrits per tal d'adequar-los a les normes de l'oficina, fent servir màquines d'escriure o ordinadors.
  • Rebre i despatxar correspondència.
  • Classificar, registrar i distribuir trameses postals, correspondència i documents.
  • Verificar les sol·licituds de reunions o audiències i col·laborar en l'organització de reunions.
  • Verificar i registrar les vacances i altres drets del personal.
  • Organitzar i supervisar els sistemes d'arxiu.
  • Despatxar la correspondència habitual per iniciativa pròpia.
  • Portar registres individuals per a cada empleat dels dies d'absència per vacances o altres conceptes.
  • Fer servir màquines de càlcul aritmètic.
  • Enviar o rebre telefax.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Auxiliar administratiu sense tasques d'atenció al públic no classificat en altres apartats

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Secretari administratiu (3411)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Aux. administratius sense atenció públic ncaa

  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  4115 Secretaris
  4190 Altres empleats administratius