Skip to main content

Els telefonistes utilitzen un servei o una secció de commutadors telefònics, estableixen trucades locals o comunicacions a llarga distància i faciliten informacions diverses als usuaris.

Entre les seves tasques s'inclou:

  • Establir la comunicació entre el sol·licitant i la persona a la qual va dirigida la trucada.
  • Efectuar les connexions per a les trucades externes o de llarga distància.
  • Registrar l'import de les conferències.
  • Atendre comandes d'informació telefònica i registrar-ne els missatges.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Operador de central telefònica
  • Telefonista

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Operador de transmissors de ràdio i televisió (3042)

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Telefonistes

Correspondence with CNO-79 (ca)
Code Description Partitions
38020 Telefonista 1
Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
Code Description
4223 Telefonistes
Correspondence with CCO-2011 (ca)
Code Description
4423 Telefonistes