Skip to main content

5129 — Altres empleats que es dediquen a tenir cura de persones i similars

  Aquest grup primari inclou els empleats que es dediquen a tenir cura de persones i similars no classificats en grups primaris anteriors del subgrup 512 «Treballadors que es dediquen a tenir cura de persones i similars, llevat dels auxiliars d'infermeria».

  Per exemple, cal classificar en aquest grup primari les ocupacions que consisteixen en la prestació de serveis de suport de tenir cura de persones i animals.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Vigilar l'entrada a centres hospitalaris i donar informació.
  • Transportar malalts o ferits en una llitera.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Portalliteres
  • Zelador hospitalari

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Tècnic de laboratori sanitari (3121)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Altres que es dediquen a la cura de persones

  Correspondence with CNO-79 (ca)
  Code Description Partitions
  07590 Resta de personal sanitari no titulat 4