Skip to main content

5191 — Ajudes de cambra i similars

  Els ajudes de cambra i similars fan de personal d'acompanyament de les persones que els han contractat i atenen diversos requeriments personals d'aquestes persones.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Acompanyar les persones que els han contractat.
  • Conversar amb les persones que els han contractat i participar en lectures, i altres entreteniments.
  • Ajudar a rebre i entretenir les visites que acudeixin a casa de la persona que els ha contractat.
  • Mantenir en ordre i en bon estat la roba i els efectes personals de la persona que els ha contractat.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Ajuda de cambra
  • Encarregat de cambra de la marina mercant

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Ajudes de cambra i sim.

  Correspondence with CNO-79 (ca)
  Code Description Partitions
  54020 Ajuda de cambra 1
  54040 Dama de companyia 1
  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  5142 Acompanyants i ajudes de cambra
  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description
  5891 Assistents personals o persones de companyia