Skip to main content

5192 — Empleats de pompes fúnebres i embalsamadors

  Els empleats de pompes fúnebres i embalsamadors duen a terme diverses tasques en relació amb les exèquies i l'embalsamament.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Organitzar i dirigir funerals i enterraments.
  • Organitzar i dirigir incineracions.
  • Preparar capelles ardents.
  • Embalsamar els difunts.
  • Restituir el seu aspecte normal als cossos mutilats o desfigurats.
  • Dur a terme les gestions administratives que calguin.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Domiciliari de pompes fúnebres
  • Embalsamador
  • Incinerador

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Empleats pompes fúnebres i embalsamadors

  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description
  5892 Empleats de pompes fúnebres i embalsamadors