Skip to main content

532 — Encarregats de secció d'un comerç i similars

    Short tag proposal

    Encarregats secció d'un comerç i sim.

    Correspondence with CNO-79 (ca)
    Code Description Partitions
    421 Caps de vendes 1