Skip to main content

6122 — Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats avícoles

  Els treballadors per compte d'altri qualificats en activitats avícoles executen diverses tasques en finques avícoles que no exploten ells mateixos.

  Executen les tasques relatives a la cria i la cura d'aviram amb vista a la venda o l'expedició regular d'aus vives, ous, carn o plomes a compradors majoristes i a organismes de comercialització, o als mercats.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Dur a terme diverses tasques en finques avícoles que no exploten per ells mateixos.
  • Determinar les classes i quantitats d'aus i productes avícoles que caldrà produir (gallines, oques, coloms, ànecs, perdius i guatlles).
  • Criar, alimentar i tenir cura de l'aviram i recollir els ous.
  • Sacrificar, desplomar, buidar i netejar aus i embalar carns d'au o preparar o engabiar aus vives per a la seva expedició o venda.
  • Emmagatzemar els productes i procedir a un cert grau d'elaboració primària.
  • Mantenir en bon estat els edificis, instal·lacions, màquines incubadores i altres.
  • Lliurar, despatxar o comercialitzar els productes de granja.
  • Determinar el sexe dels pollets.
  • Executar diverses tasques pròpies de la reproducció de les aus per incubació artificial dels ous.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Sexador de pollastres per compte d'altri
  • Treballador ramader de granja avícola per compte d'altri

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Peó ramader (9420)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Treb. qualificats avícoles, compte altri

  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  6122 Treballadors qualificats de l'avicultura
  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description Partitions
  6205 Treballadors qualificats en avicultura i cunicultura 4