Skip to main content

622 — Treballadors per compte propi qualificats en activitats forestals i similars

    Short tag proposal

    Treb. qualificats, compte propi, forestals

    Correspondence with CNO-79 (ca)
    Code Description Partitions
    613 Treballadors per compte propi d'explotacions forestals 1