Skip to main content

623 — Treballadors per compte d'altri qualificats en activitats agropecuàries

  Short tag proposal

  Treb. qualificats, compte altri, agropecuaris

  Correspondence with CNO-79 (ca)
  Code Description Partitions
  621 Treballadors de l'agricultura 4
  624 Treballadors de la ramaderia 4
  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description Partitions
  630 Treballadors qualificats en activitats agropecuàries mixtes 4