Skip to main content

7250 — Personal de neteja de façanes d'edificis i escura-xemeneies

  El personal de neteja de façanes d'edificis i escura-xemeneies treuen el sutge de les xemeneies o netegen les façanes d'edificis d'altres construccions.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Treure el sutge dels conductes del fum, les xemeneies i els tubs de comunicació.
  • Netejar els paraments exteriors de construccions de pedra, maó, ciment, formigó, metall o materials similars amb productes químics o amb raig de vapor o sorra, amb gran pressió.
  • Dur a terme acabats de façanes associades a les tasques de neteja.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Desratitzador
  • Escura-xemeneies
  • Netejador de façanes amb raig de vapor
  • Netejador de façanes amb sorra

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Netejador d'oficines (9121)
  • Netejador de finestres (9212)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Personal neteja façanes i escura-xemeneies

  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  7143 Netejadors de façanes d'edificis