Skip to main content

7523 — Ajustadors operadors de màquines eines

  Els ajustadors operadors de màquines eines regulen, per a l'ús dels operadors o per a l'ús propi, màquines eines que treballen amb precisió.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Regular una o diverses classes de màquines eines per als treballadors que fabriquen peces de metall en sèrie.
  • Regular i manejar diverses classes de màquines eines.
  • Regular i manejar un tipus determinat de màquines eines (per exemple, torn automàtic, fresadora, planejadora, mandrinadora, trepadora o rectificadora), fins i tot amb control numèric.
  • Exercir tasques semblants per mecanitzar matèries plàstiques i altres succedanis del metall.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Ajustador de màquines eines
  • Ajustador operador de mandrinadora de metalls
  • Ajustador operador de màquines eines
  • Ajustador operador de torn de metalls
  • Preparador de màquines eines amb control numèric
  • Regulador operador de màquines eines
  • Regulador operador de ranuradora de metalls
  • Regulador operador de rectificadora brunyidora de metalls

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Operador de màquina rectificadora de metalls (8311)
  • Operador de màquina trepadora de metalls (8311)
  • Operador de màquines eines (8311)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Ajustadors operadors màquines eines

  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  7223 Ajustadors operadors de màquines eines
  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description Partitions
  7323 Ajustadors i operadors de màquines eina 2