Skip to main content

7712 — Constructors i afinadors d'instruments musicals

  Els constructors i afinadors d'instruments musicals fabriquen, reparen i afinen instruments musicals de corda, vent o percussió, mitjançant la utilització d'eines de mà o mecàniques.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Construir i reparar acordions i instruments musicals de corda i vent.
  • Construir i reparar orgues o fabricar-ne parts.
  • Construir les parts instrumentals de pianos i muntar i reparar pianos.
  • Construir i reparar altres instruments musicals, com ara tambors o xilòfons.
  • Afinar orgues, pianos i altres instruments musicals.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Afinador d'instruments musicals
  • Constructor d'instruments de corda
  • Constructor d'instruments de vent

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Constructors i afinadors instruments musicals