Skip to main content

7941 — Adobers i preparadors de pells

  Els adobers i preparadors de pells preparen les pells de pèl i llana destinades a la confecció de peces de vestir i altres articles, i fabriquen cuir amb pells.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Triar i classificar cuirs i pells.
  • Eliminar les restes de carn i greix de les pells abans d'adobar-les.
  • Arrencar les restes de carn i pèl de les pells.
  • Eliminar el pèl llarg i gruixut de les pells i igualar la longitud del pellam.
  • Fer anar una màquina per tallar o fendir els cuirs.
  • Tractar les pells en solucions especials per adobar-les.
  • Tenyir el pèl de les pells.
  • Adobar i tenyir els cuirs.
  • Allisar, estirar i suavitzar cuirs i pells ja adobats.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Adober de cuirs i pells
  • Classificador de pells i cuirs adobats
  • Tenyidor de cuirs i pells a mà

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Operador de màquina adobadora de pells i cuirs (8365)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Adobers i preparadors de pells

  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  7441 Peladors, desllanadors i assaonadors