Skip to main content

8060 — Caps d'equip d'instal·lacions de producció d'energia i similars

  Els caps d'equip d'instal·lacions de producció d'energia i similars dirigeixen les activitats dels operadors de plantes per a la producció d'energia i similars.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Controlar i vigilar les tasques dels obrers dins la unitat.
  • Verificar la qualitat del treball executat per les persones al seu càrrec.
  • Tenir cura del material utilitzat per la unitat.
  • Coordinar les activitats de la seva unitat amb altres unitats.
  • Vetllar pel compliment de les normes de seguretat en el treball.
  • Executar, si cal, les tasques de les persones que tenen al seu càrrec.
  • Exercir tasques afins.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Cap d'equip d'instal·lacions de producció d'energia

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Caps equip instal·lacions de producció energia

  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description Partitions
  3131 Tècnics en instal·lacions de producció d'energia 2