Skip to main content

8365 — Operadors de màquines de tractar la pell i el cuir

  Els operadors de màquines de tractar la pell i el cuir atenen, accionen i vigilen diverses màquines utilitzades en la preparació, l'adobament i el tractament de cuirs, llanes i pells.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Atendre, accionar i vigilar màquines d'eliminar les restes de carn i de greix de les pells abans d'adobar-les.
  • Atendre, accionar i vigilar màquines d'eliminar pèls llargs i gruixuts de les pells i igualar la longitud del pellam.
  • Atendre, accionar i vigilar màquines de tenyir, allisar i suavitzar les pells adobades.
  • Atendre, accionar i vigilar màquines de separar la llana del cuir o eliminar la carn i el pèl dels cuirs.
  • Atendre, accionar i vigilar màquines de tallar o fendir els cuirs.
  • Atendre, accionar i vigilar màquines d'adobar cuirs i pells en solucions especials i obtenir productes adobats.
  • Atendre, accionar i vigilar màquines d'aplicar tintures i colorants als cuirs adobats.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Operador de màquina adobadora de pells i cuirs
  • Operador de màquina de dividir cuirs
  • Operador de màquina de tintar pells i cuirs, en brut i adobats
  • Operador de màquina desnervadora de pells i cuirs
  • Operador de màquina escorredora de cuirs

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Adober de cuirs i pells (7941)
  • Tenyidor de pells i cuirs a mà (7941)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Operadors màquines tractar pell i cuir