Skip to main content

8412 — Muntadors de maquinària elèctrica

  Els muntadors de maquinària elèctrica duen a terme el muntatge de components, parts i circuits elèctrics de màquines, d'acord amb les normes i les prescripcions estrictes.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Dur a terme el muntatge de components, parts i circuits elèctrics de màquines amb peces totalment acabades, mitjançant la utilització de plànols i dibuixos.
  • Enrotllar a màquina els fils elèctrics en els carrets o directament en un eix per confeccionar bobines.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Muntador d'aparells i quadres elèctrics
  • Muntador de bobinadora de motors
  • Muntador de maquinària elèctrica

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Muntadors maquinària elèctrica

  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  8282 Muntadors d'equips elèctrics
  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description Partitions
  8202 Engalzadors d'equips elèctrics i electrònics 2