Skip to main content

9002 — Venedors a domicili i per telèfon

  Els venedors a domicili i per telèfon tracten d'aconseguir ordres de compra o venen productes, mitjançant la venda de porta a porta.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Donar informació detallada sobre els diversos articles o serveis que ofereixen i les condicions de venda de l'empresa que representen.
  • Demostrar l'interès que tenen els articles en venda, assenyalant-ne les característiques principals o indicant-ne el funcionament.
  • Anotar les comandes rebudes i enviar-les a l'empresa.
  • Distribuir material de publicitat o lliurar-ne mostres.
  • Cobrar l'import de les vendes a terminis, si escau.
  • Vendre determinats articles mitjançant el telèfon.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Venedor a domicili
  • Venedor per telèfon

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Agent d'assegurances (3312)
  • Representant de comerç i tècnic de vendes (3320)

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Venedors a domicili i per telèfon

  Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
  Code Description
  9113 Venedors a domicili i per telèfon