Skip to main content

Els peons agrícoles ajuden en els treballs d'una explotació agrícola mitjançant l'execució de diverses tasques relativament simples.

Entre les seves tasques s'inclou:

 • Cavar per obrir rases o amb altres finalitats.
 • Carregar i descarregar diversos conreus i eines.
 • Rasclar, remoure i amuntegar fenc.
 • Regar i eixarcolar.
 • Recollir fruita, hortalisses i altres plantes.
 • Acomplir diverses feines relatives a la plantació, la collita i els treballs de granja.
 • Exercir tasques afins.
 • Supervisar altres peons.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

 • Jornaler
 • Mosso de conreu
 • Peó agrícola
 • Recol·lector de fruita

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

 • Treballador agrícola per compte d'altri (602)

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Peons agrícoles

Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
Code Description
9211 Mossos i peons agropecuaris