Skip to main content
Descendants
Code Description
9440 Peons forestals

Short tag proposal

Peons forestals

Correspondence with CNO-79 (ca)
Code Description Partitions
632 Treballadors forestals (llevat dels talladors i serradors) 3
Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
Code Description
921 Peons agraris, pesquers i similars
Correspondence with CCO-2011 (ca)
Code Description Partitions
954 Peons de la pesca, l'aqüicultura, forestals i de la caça 2