Skip to main content
Descendants
Code Description
9450 Peons pesquers

Short tag proposal

Peons pesquers

Correspondence with CNO-79 (ca)
Code Description Partitions
649 Altres treballadors de la pesca, de la caça i similars 2
Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
Code Description
921 Peons agraris, pesquers i similars
Correspondence with CCO-2011 (ca)
Code Description Partitions
954 Peons de la pesca, l'aqüicultura, forestals i de la caça 2