Skip to main content

Els peons pesquers ajuden en les feines relacionades amb la cria de peixos i espècies aquàtiques i la pesca.

Entre les seves tasques s'inclou:

  • Netejar els bancs de conreu sota l'aigua i donar menjar als peixos i als mariscs de cultiu.
  • Recollir algues i cloïsses i altres mol·luscs.
  • Rastrejar, batre i esquivar la caça i acomplir altres feines relacionades amb la caça.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres peons.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Peó de caça
  • Peó de pesca
  • Recol·lector d'algues marines de platja

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Caçador per compte propi (6314)
  • Treballador de piscifactories per compte propi (631)

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Peons pesquers

Correspondence with CNO-79 (ca)
Code Description Partitions
64990 Altres pescadors, caçadors i similars 2
Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
Code Description
9213 Peons pesquers, caçadors i paranyers