Skip to main content
Descendants
Code Description
9500 Peons de la mineria

Short tag proposal

Peons mineria

Correspondence with CNO-79 (ca)
Code Description Partitions
711 Miners, pedrers i similars 3
Correspondence with CIUOCOM-88 (ca)
Code Description
931 Peons de la mineria i de la construcció
Correspondence with CCO-2011 (ca)
Code Description Partitions
960 Peons de la construcció i la mineria 2