Skip to main content

9601 — Peons d'obres públiques i manteniment de carreteres, preses i construccions similars

  Els peons d'obres públiques i manteniment de carreteres, preses i construccions similars efectuen tasques rutinàries i senzilles relacionades amb els treballs de construcció i manteniment de carreteres, embassaments i obres similars.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Excavar i omplir clots i rases, estendre capes de grava i altres materials i acomplir altres tasques de construcció i manteniment de camins i vies fèrries.
  • Transportar els maons i l'argamassa que hagin de fer servir els paletes a les obres o ajudar d'una altra manera durant els treballs de construcció d'embassaments i obres similars.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres peons.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Peó caminer
  • Peó d'obres públiques

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Peons obres públiques i manteniment de carreteres

  Correspondence with CNO-79 (ca)
  Code Description Partitions
  59290 Resta de personal de pompes fúnebres i similars 2
  99910 Peons 7
  Correspondence with CCO-2011 (ca)
  Code Description
  9601 Peons d'obres públiques