Saltar al contenido principal

102 — Personal directiu de les administracions públiques

  Els empleats o funcionaris de les administracions públiques que gestionen una empresa pública (empresa industrial, de serveis públics, de transport, etc.) o un organisme anàleg, o una empresa on els empleats públics duen a terme tasques similars a les exercides pels dirigents de les empreses descrites en el subgrup principal 11 «Directors d'empreses amb deu assalariats o més», es classifiquen en el subgrup principal 11.

  Exemple: RENFE és una empresa pública de transport controlada per l'Estat, per tant segons la nota anterior, el seu director o president executiu s'haurà de classificar dins el grup primari 1110 «Directors generals i presidents executius».

  Es considera una empresa pública aquella en què els poders públics poden exercir, directament o indirectament, una influència dominant pel que fa a la propietat, a la participació financera o a les normes que la regeixen. A la pràctica es considera que l'empresa és pública: a) quan la participació efectiva dels poders públics en el capital de l'empresa supera el 50%; b) quan les decisions d'una empresa depenen fonamentalment dels poders públics, encara que aquests no hi participin majoritàriament.

  Per poders públics s'entenen les administracions públiques (general de l'Estat, autonòmica i local), l'administració de la Seguretat Social i altres organismes públics, com ara l'Institut Nacional d'Indústria (INI) i l'Institut Nacional d'Hidrocarburs (INH).

  Descendentes
  Código Descripción
  1020 Personal directiu de les administracions públiques

  Propuesta de hashtag corto

  Directius administracions públiques