Saltar al contenido principal

11 — Directors d'empreses amb deu assalariats o més

  En alguns casos en què s'exigeix a les persones que ocupen càrrecs directius que posseeixin qualificacions professionals tècniques o pràctiques, poden sorgir dificultats per decidir si un lloc de treball determinat s'ha de classificar en aquest o bé en un altre subgrup principal.

  En aquests casos, la descripció detallada de les tasques principals que corresponen al càrrec tindrà una importància decisiva. Així, si les qualificacions i els coneixements constitueixen la base necessària per a l'exercici de les funcions de direcció, el lloc de treball s'haurà de classificar en aquest subgrup principal. En cas contrari, si es fa una aplicació pràctica de les qualificacions o els coneixements professionals pràctics o tècnics, el lloc de treball no es classificarà dins aquest gran grup 1.

  Exemple: si les tasques d'un metge exercides en un lloc de treball consisteixen a decidir sobre l'assignació de fons per a la recerca i el desenvolupament que hauran d'invertir-se en els projectes d'una empresa o organització i necessita, per a això, els coneixements mèdics, aquest lloc de treball es classificarà en aquest subgrup principal.

  Els directors de petits establiments que pertanyen a grans empreses, si hi exerceixen les tasques pròpies de direcció, s'hauran de classificar com a «Directors de departaments de producció» subgrup 112, llevat que tinguin autoritat per contractar i acomiadar personal independentment de l'empresa, cas en què es classificaran en el grup principal B i en funció de l'activitat d'aquesta.

  Propuesta de hashtag corto

  Directors d'empresa 10 assalariats

  Correspondencia con CIUOCOM-88 (ca)
  Código Descripción
  12 Directors d'empresa