Saltar al contenido principal

2051 — Enginyers civils (construcció i obres civils)

  Els enginyers civils, en construcció i obres civils, projecten i dirigeixen la construcció, el funcionament i el manteniment d'estructures d'enginyeria civil (ponts, carreteres, etc.) i investiguen i assessoren sobre aquests temes.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Dur a terme recerques i desenvolupar o perfeccionar teories i mètodes relatius a l'enginyeria civil i a les obres públiques.
  • Projectar estructures (ponts, embassaments, molls, carreteres, aeroports, vies fèrries, canals, gasoductes, oleoductes), sistemes d'evacuació de residus i de defensa contra inundacions, edificis industrials i altres grans edificacions.
  • Determinar i especificar mètodes i materials de construcció i normes de qualitat, i dirigir obres de construcció.
  • Establir sistemes de control per garantir el funcionament eficaç de les construccions, la seva seguretat i la protecció del medi ambient.
  • Organitzar i dirigir la conservació i reparació de les estructures existents.
  • Estudiar aspectes tecnològics de determinats materials i assessorar sobre aquests aspectes.
  • Preparar ponències i informes de caràcter acadèmic o científic.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Enginyer en construcció d'aeroports
  • Enginyer en construcció d'edificis
  • Enginyer en construcció de carreteres i autopistes
  • Enginyer en construcció de ponts

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Enginyer planificador del trànsit (2040)
  • Enginyer tècnic en construccions civils (2651)
  • Tècnic en enginyeria civil (3022)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Enginyers civils (construcció i obres civils)

  Correspondencia con CIUOCOM-88 (ca)
  Código Descripción
  2142 Enginyers civils
  Correspondencia con CCO-2011 (ca)
  Código Descripción
  2432 Enginyers en construcció i obra civil