Saltar al contenido principal

Els enginyers en electricitat projecten i dirigeixen la construcció, el funcionament, el manteniment i la reparació de sistemes, motors i equips elèctrics, i investiguen i assessoren sobre aquests temes.

Entre les seves tasques s'inclou:

 • Projectar sistemes de producció, transmissió i distribució d'energia elèctrica.
 • Projectar sistemes elèctrics per a motors, tracció elèctrica i altres equips elèctrics o aparells electrodomèstics.
 • Establir normes i procediments de control per garantir el funcionament eficaç i la seguretat de sistemes de producció i distribució, motors i equips elèctrics.
 • Localitzar i corregir deficiències.
 • Organitzar i dirigir el manteniment i la reparació de sistemes, motors i equips elèctrics.
 • Estudiar aspectes tecnològics de determinats materials, productes o processos i assessorar sobre aquests temes.
 • Preparar ponències i informes de caràcter acadèmic o científic.
 • Exercir tasques afins.
 • Supervisar altres treballadors.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

 • Enginyer en electricitat per a equips electromecànics
 • Enginyer en electricitat per a il·luminació
 • Enginyer en electricitat per a producció d'energia

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

 • Enginyer tècnic en electricitat (2652)
 • Tècnic en electricitat (3023)

Descendentes

Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

Propuesta de hashtag corto

Enginyers electricitat

Correspondencia con CNO-79 (ca)
Código Descripción Particiones
02350 Enginyer industrial (electricitat) 1
Correspondencia con CIUOCOM-88 (ca)
Código Descripción
2143 Enginyers en electricitat
Correspondencia con CCO-2011 (ca)
Código Descripción
2441 Enginyers elèctrics