Saltar al contenido principal

Els enginyers de mines projecten i dirigeixen els treballs de prospeccions mineres i plantegen, organitzen i dirigeixen l'explotació minera i la preparació de minerals per a la seva distribució i tractament, i investiguen sobre aquests temes.

Entre les seves tasques s'inclou:

 • Dur a terme recerques i projectar, desenvolupar o perfeccionar mètodes per resoldre problemes tècnics de l'enginyeria de mines o l'extracció de petroli, gas o aigua.
 • Determinar els mètodes més eficaços de mineria i d'extracció i el tipus de maquinària que s'ha d'utilitzar, i planificar la disposició i dirigir la construcció de galeries i pous.
 • Determinar els llocs de perforació i idear mètodes per controlar el flux d'aigua, petroli o gas dels pous.
 • Planificar i dirigir l'emmagatzematge, el tractament inicial i el transport d'aigua, petroli o gas.
 • Establir procediments de seguretat i serveis de primers auxilis, sobretot sota terra.
 • Preparar ponències i informes de caràcter acadèmic o científic.
 • Exercir tasques afins.
 • Supervisar altres treballadors.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

 • Enginyer de mines
 • Enginyer de mines de carbó
 • Enginyer de mines de metalls
 • Enginyer de mines de petroli i gas natural

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

 • Enginyer tècnic de mines i metal·lúrgia (2656)
 • Tècnic en metal·lúrgia i mines (3027)

Descendentes

Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

Propuesta de hashtag corto

Enginyers mines

Correspondencia con CIUOCOM-88 (ca)
Código Descripción
2147 Enginyers de mines i metal·lúrgics i similars
Correspondencia con CCO-2011 (ca)
Código Descripción Particiones
2436 Enginyers de mines, metal·lúrgics i similars 2