Saltar al contenido principal

Les persones que tenen la titulació d'enginyer agrònom es classifiquen d'acord amb les tasques que duen a terme. Atesa la seva àmplia formació acadèmica, estan capacitats per dur a terme tasques en diferents camps, així si treballen com a especialistes en agronomia i zootècnia es classifiquen en el grup primari 2113, i si elaboren projectes d'enginyeria en sentit estricte (construccions rurals, de maquinària agrícola) es classifiquen en els grups primaris 2051 i 2054 respectivament Els agrònoms i similars investiguen, perfeccionen o desenvolupen conceptes, teories i mètodes i apliquen els seus coneixements científics a camps com ara l'agricultura, la silvicultura i la cria d'animals.

Entre les seves tasques s'inclou:

 • Investigar sobre conreus agrícoles i pastures i idear nous mètodes.
 • Investigar sobre tècniques de ramaderia, reproducció i cria d'animals.
 • Investigar sobre la reproducció i el conreu d'arbres, i preparar i dirigir treballs de repoblació, conservació i explotació d'àrees forestals.
 • Investigar sobre les característiques, les possibilitats d'ús i la productivitat dels sòls, i aplicar els resultats al perfeccionament de les pràctiques i tasques agrícoles, hortícoles i silvícoles
 • Preparar ponències i informes de caràcter acadèmic o científic.
 • Exercir tasques afins.
 • Supervisar altres treballadors.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

 • Agrònom
 • Agrònom horticultor
 • Agrònom silvicultor
 • Edafòleg
 • Enginyer de muntanyes (indústria forestal)
 • Enginyer en agronomia fitotècnica
 • Enginyer en agronomia zootècnica

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

 • Enginyer tècnic agrícola (2712)
 • Tècnic agrònom i forestal (3112)

Descendentes

Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

Propuesta de hashtag corto

Agrònoms i sim.

Correspondencia con CIUOCOM-88 (ca)
Código Descripción
2213 Agrònoms i similars
Correspondencia con CCO-2011 (ca)
Código Descripción
2422 Enginyers agrònoms
2423 Enginyers forestals
2427 Enòlegs