Saltar al contenido principal

Els economistes duen a terme estudis i recerques amb l'objectiu de desenvolupar o perfeccionar conceptes, teories i mètodes relatius al comportament dels mercats nacionals i internacionals de béns, serveis i treball, assessoren sobre aquests aspectes i apliquen els coneixements obtinguts per formular polítiques econòmiques i preveure solucions per a problemes econòmics presents o futurs.

Entre les seves tasques s'inclou:

  • Estudiar diverses matèries i qüestions econòmiques, entre les quals figuren les tendències del comerç nacional i internacional, les polítiques monetàries, fiscals i de preus, l'ocupació, els ingressos, la productivitat i el consum, i assessorar o actuar sobre això.
  • Aplegar, analitzar i interpretar informació econòmica mitjançant l'aplicació de teories econòmiques i diverses tècniques estadístiques o d'altres tipus.
  • Assessorar sobre la política econòmica i les mesures que caldria adoptar com a resultat de les anàlisis de factors i tendències econòmics comprovats o previsibles.
  • Preparar ponències i informes de caràcter acadèmic o científic.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Econometrista
  • Economista

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Tècnic en comptabilitat de nivell superior (2411)

Descendentes

Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

Propuesta de hashtag corto

Economistes

Correspondencia con CNO-79 (ca)
Código Descripción Particiones
09010 Economista, en general 1
09020 Economista especialitzat 1
Correspondencia con CIUOCOM-88 (ca)
Código Descripción
2441 Economistes
Correspondencia con CCO-2011 (ca)
Código Descripción
2810 Economistes