Saltar al contenido principal

2530 — Altres professionals de les administracions públiques associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari, no classificats en altres apartats

  En aquest grup primari s'inclouen aquelles ocupacions exclusives de les administracions públiques (central, autonòmica i local), que necessiten una qualificació a nivell de llicenciat universitari per ser exercides, i que no es troben relacionades amb cap altra part de la classificació.

  Exemple: un metge que treballi en un hospital públic evidentment treballa en l'Administració pública i necessita una qualificació a nivell de titulat superior per exercir les seves funcions, però aquesta ocupació s'especifica en la pròpia classificació en el grup primari 2221. Per contra, l'inspector d'hisenda també forma part de l'Administració pública i necessita una qualificació de titulat superior, però aquesta ocupació no s'especifica d'aquesta manera en cap altre grup primari de la classificació, per tant s'haurà d'incloure en aquesta rúbrica.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Administrador civil de l'Estat
  • Comissari de policia
  • Funcionari del grup A o similars de l'Administració autonòmica no classificats en altres apartats
  • Funcionari del grup A o similars de l'Administració local no classificats en altres apartats
  • Inspector de finances de l'Estat
  • Inspector de treball i Seguretat Social
  • Membre de l'escala superior de la guàrdia civil
  • Sotscap d'operacions ferroviàries (titulat superior)
  • Tècnic superior de correus

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Altres prof. administració pública, 2n i 3r cicle

  Correspondencia con CNO-79 (ca)
  Código Descripción Particiones
  31110 Cap d'oficines administratives públiques 13
  58220 Comissari de policia 1
  Correspondencia con CIUOCOM-88 (ca)
  Código Descripción
  2470 Professionals de l'administració pública
  Correspondencia con CCO-2011 (ca)
  Código Descripción Particiones
  2623 Especialistes de l'Administració pública 2