Saltar al contenido principal

2652 — Enginyers tècnics en electricitat

  Els enginyers tècnics en electricitat, d'acord amb les funcions de la seva competència, projecten i dirigeixen la construcció, el funcionament, el manteniment i la reparació de sistemes, motors i equips elèctrics.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Participar en la fabricació i l'assaig de màquines elèctriques, centrals elèctriques, línies de transport i xarxes de distribució.
  • Participar en el projecte i l'assaig de dispositius d'automatisme, i control electromagnètic i electrònic.
  • Localitzar i corregir deficiències.
  • Organitzar el manteniment i la reparació de sistemes, motors i equips elèctrics.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Enginyer tècnic en electricitat

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Enginyer en electricitat (2052)
  • Tècnic en electricitat (3023)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Enginyers tècnics electricitat

  Correspondencia con CNO-79 (ca)
  Código Descripción Particiones
  03330 Enginyer tècnic industrial (electricitat) 2
  Correspondencia con CIUOCOM-88 (ca)
  Código Descripción
  2143 Enginyers en electricitat
  Correspondencia con CCO-2011 (ca)
  Código Descripción
  2471 Enginyers tècnics en electricitat