Saltar al contenido principal

2950 — Altres professionals de les administracions públiques associats a titulacions de 1r cicle universitari, no classificats en altres apartats

  En aquest grup primari s'inclouen aquelles ocupacions exclusives de les administracions públiques que requereixen una qualificació de diplomat universitari per ser exercides, i que no es trobin relacionades en cap altra part de la classificació.

  Exemple: un ajudant de biblioteca que treballi en una biblioteca pública serà un treballador de l'Administració pública que necessita una qualificació a nivell de diplomat universitari per exercir les seves funcions, però aquesta ocupació s'especifica en la pròpia classificació en el grup primari 2922. Per contra, el sotsinspector d'hisenda també forma part de l'Administració pública, i requereix una qualificació de diplomat universitari per exercir les seves funcions, però aquesta ocupació no s'especifica d'aquesta manera en cap altre grup primari de la classificació, per tant s'haurà d'incloure en aquesta rúbrica.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Controlador laboral
  • Funcionari del cos de gestió de l'administració civil de l'Estat
  • Funcionari del cos especial d'institucions penitenciàries
  • Funcionari del grup B o similars de l'Administració autonòmica no classificats en altres apartats
  • Funcionari del grup B o similars de l'Administració local no classificats en altres apartats
  • Inspector de moviment ferroviari (titulat mitjà)
  • Inspector de policia
  • Membre de l'escala executiva de la guàrdia civil
  • Secretari d'ajuntament
  • Sotsinspector d'hisenda
  • Sotsinspector de finances de l'Estat
  • Sotsinspector de treball
  • Tècnic mitjà de correus

  Hi ha ocupacions en el gran grup 3 que requereixen una titulació de 1r cicle universitari per al seu exercici. S'han inclòs en aquest gran grup per mantenir la compatibilitat amb la classificació internacional.

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Altres prof. administració pública, 1r cicle

  Correspondencia con CIUOCOM-88 (ca)
  Código Descripción
  2470 Professionals de l'administració pública
  Correspondencia con CCO-2011 (ca)
  Código Descripción Particiones
  2623 Especialistes de l'Administració pública 2