Saltar al contenido principal

3072 — Tècnics en seguretat en el treball

  Els tècnics en seguretat en el treball actuen en representació d'autoritats públiques o d'empreses industrials o d'altres tipus amb l'objectiu d'assegurar l'aplicació dels reglaments i de les normes tècniques de seguretat i higiene en el treball.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Assessorar els representants dels empresaris i dels treballadors sobre l'aplicació de les reglamentacions nacionals i altres normes en matèria de seguretat i ambient a la feina.
  • Inspeccionar els llocs de treball per assegurar-se que aquests, la maquinària i els equips estiguin d'acord amb les prescripcions, les normes i les reglamentacions pertinents.
  • Inspeccionar els llocs de treball i comprovar el compliment dels reglaments i les normes de seguretat relatives a mètodes de treball i accidents laborals.
  • Inspeccionar els establiments per assegurar-se que es compleixen els reglaments i les normes sobre emissió d'agents contaminants i l'eliminació de residus perillosos.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Tècnic en seguretat i higiene en el control del medi ambient
  • Tècnic en seguretat i higiene en el treball

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Inspector de treball i Seguretat Social (2530)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Tècnics seguretat en el treball