Saltar al contenido principal

4012 — Empleats d'oficina de serveis estadístics, financers i bancaris

  Els empleats d'oficina de serveis estadístics, financers i bancaris obtenen i compilen dades estadístiques o actuarials o duen a terme tasques d'oficina relacionades amb transaccions bancàries o semblants.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Obtenir i compilar dades estadístiques o actuarials partint de fonts d'informació ordinàries o especials.
  • Calcular totals, mitjanes, percentatges i altres detalls i presentar-los en forma de quadres.
  • Preparar documents financers i calcular interessos o corretatges i drets de timbre.
  • Portar els registres de títols, accions i altres valors comprats o venuts per compte dels clients o de l'empresari.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Empleat actuarial
  • Empleat d'estadística
  • Empleat d'oficina d'impostos
  • Empleat d'operacions financeres d'hipoteques
  • Empleat d'operacions financeres i borsa
  • Empleat de banca llevat caixa i finestreta
  • Empleat de notaria
  • Empleat de serveis financers

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Director de sucursal bancària (1127)
  • Interventor de banca (3413)
  • Professional de suport de serveis estadístics (3414)

  Descendentes

  Esta rúbrica no tiene descendentes porque pertenece al nivel más detallado de la clasificación.

  Propuesta de hashtag corto

  Empleats oficina serveis estadístics i financers

  Correspondencia con CIUOCOM-88 (ca)
  Código Descripción
  4122 Empleats de serveis estadístics i financers